UČNI POLIGON

Učni poligon
Učni poligon

 

Učni poligon Učni poligon Učni poligon Učni poligon 

 

Učni poligon Dole je v naselju Modraže. Zaselek Dole ima ime po obliki površja, ki spominja na »dol«, torej dolino v obliki črke U. Območje v velikosti nekaj manj kot 1,5 ha nikoli v preteklosti ni bilo intenzivno obdelano, saj so prsti dokaj skromne. Prevladujejo nameč pobočni psevdogleji, ki imajo plitev zgornji horizont, kisle reakcije z malo organske snovi. Zato je bila izbira permakulture in ekoremediacije kot načina obdelave prsti nujna.


Poligon je razdeljen na pet delov:

  • prvi del je viden takoj pri vhodu, gre za  permakulturni vrt z rastlinjakom in zemljanko, kjer se pridelujejo različne vrste rastlin, pridelujejo in shranjujejo semena. Zemljanka je podaljšan vrt, saj se v njej zaradi višje vlage, nižje temperature in odsotnosti svetlobe shranjujejo pridelki;
  • drugi del poligona je na pobočju, tu so terase jagod in so kartonaste grede, ki izkoriščajo vpojnost materialov kot so seno, karton, papir, le ti zadržujejo vodo in na ta način blažijo sušnost;
  • tretji del poligona je namenjen  biodinamičnim akumultorjem, to je rastlinam, ki imajo sposobnost v sebi kopičiti snovi, ki bi jih sicer primanjkovalo. Tod je tudi prostor za  delavnice za permakulturo, kjer je možno dobiti praktične izkušnje;
  • četrti  del poligona je jurta s toplo gredo, wc in predprostorom ter priročno kuhinjo, ki dobiva energijo iz sonca (ogrevanje vode), elektrika. Okoli jurte je več tipov gred in sicer špiralasta greda, greda na ključ, dvignjena greda in greda z biomaso ter rastoče grede.  Posajene so rastline, ki imajo moč naravnih antibiotikov. Tod je tudi večja mlaka, hotel za žuželke, dom za pikapolonice in zasaditev robid;
  • peti del  poligona je namenjen ekoremediaciji. Vzpostavljena so različna rastišča (kisloljubna, bazofilna, nitrofilna), fitoremediacijske grede in njivica z divjim krompirjem topinaburjem. V zgornjem delu poligona je vodni bajer za zajem padavinske vode, ki se uporablja s padcem za zalianje rastlinjaka.

Za pridobitev praktičnih izkušenj so izdelani profesionalni programi izkustvenega izobraževanja.  

Naložba v vašo prihodnost Občina MajšperkObčina MakoleObčina Poljčane

Poiščite nas na Facebooku in Twitterju

facebook twitter