NARAVNE ZANIMIVOSTI

Območje Natura 2000

Območje Natura 2000

je ekološko pomembno območje, ki je na ozemlju Evropske unije pomembno za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic (posebno...


več...
Krajinski park Štatenberg

Krajinski park Štatenberg

Pokrajino močno zaznamuje reka Dravinja. Ohranjena struga, poraščena z obrečnim rastjem, je ena najlepših nižinskih rek v...


več...

 

 

Rudnik Šega

Rudnik Šega

Prve podatke o premogovniku Šega zasledimo v Napoleonovih časih, ko so tukaj premog kopali Francozi. Premog je bil znan kot dober...


več...
Šodergraben

Šodergraben

Šodergraben ali Kolarnica je soteska na severnem pobočju Plešivca na nadmorski višini 821 m. Najdemo jo nedaleč od jame...


več...

 

 

Slap Šošterca

Slap Šošterca

Slap Šošterca, kot ga imenujejo domačini, izvira v Šodergrabnu in je visok približno 10 m. Ker so stene na 100 m...


več...
Dravinjska dolina in reka Dravinja

Dravinjska dolina in reka Dravinja

Dravinjska dolina je vklenjena med Pohorje, Boč in Dravinjske gorice, njena posebnost pa so številni mokrotni travniki, logi in zeleni...


več...

 

 

Krajinski park Boč-Donačka gora

Krajinski park Boč-Donačka gora

Na območju občine Poljčane se razprostirajo eno širše zavarovano območje, in sicer Krajinski park Boč-Donačka gora,...


več...
Velikonočnica ali veliki kosmatinec

Velikonočnica ali veliki kosmatinec

Ker jo navadno opazimo okoli velike noči, so jo ljudje poimenovali velikonočnica. Njeno drugo ime je veliki kosmatinec, saj je v celoti pokrita z...


več...

 

 

Jama Belojača

Jama Belojača

Z nastankom ob koncu ledene dobe, jamo uvrščajo med mlajše jame. Nastala je v permskem apnencu, za katerega so značilni...


več...

Premogovnik Hrastovec-Kleče

Nahajališča premoga v Šegi in premogovniku Hrastovec-Kleče spadajo v t. i. Dravinjski premogovni pas, ki se razteza med Pohorjem in...


več...

 

 

Kraški izvir Toplega potoka v Studenicah

Kraški izvir Toplega potoka v Studenicah

Topli potok se napaja iz treh kraških izvirov nedaleč nad samostanom v Studenicah. Topli potok je skladno z legendo tesno povezan s...


več...

Kamnolom v dolini Bele

Dolino potoka Bele, ki se vije ob regionalni cesti med Zgornjimi Poljčanami in Lovnikom, bi lahko imenovali tudi dolina kamnolomov. Dolomit - bela...


več...

 

 

Zaščitena drevesa

Drevesa so zaščitena zaradi izjemnih mer, habitusa in starosti ter so ekosistemsko, znanstvenoraziskovalno ali pričevalno pomembna. V...


več...
Sestrško jezero – učni poligon za opazovanje ptic in rastlinstva

Sestrško jezero – učni poligon za opazovanje ptic in rastlinstva

Zadrževalnik Medvedce na Dravskem polju je bil v 70. letih zgrajen z namenom zadrževanja visokih voda reke Polskave. S potopitvijo je nastalo...


več...
Naložba v vašo prihodnost Občina MajšperkObčina MakoleObčina Poljčane

Poiščite nas na Facebooku in Twitterju

facebook twitter